Wieści

Uwaga wyjątkowo ludzka

Według teorii zaproponowanej przez jednego z autorów publikacji, Maurizia Corbettę, w ludzkim mózgu występują dwie sieci uwagowe: tak zwana grzbietowa sieć uwagowa, która odpowiada za zależne od woli koncentrowanie się na wybranych przedmiotach, oraz brzuszna sieć uwagowa, która pośredniczy w wykrywaniu niespodziewanych, ale ważnych dla nas bodźców.

Przykładowo brzuszna sieć uwagowa pomaga nam wykryć w księgarni okładkę książki z nazwiskiem interesującego nas autora, a następnie grzbietowa sieć uwagowa pozwoli nam skoncentrować się na tytule książki i innych jej cechach. Podczas badania eksperymentalnego, przeprowadzonego z użyciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, ludzie i małpy makaki wykonywali to samo zadanie, angażujące oba typy uwagi. U ludzi, zgodnie z przewidywaniami teorii, na styku płata ciemieniowego i czołowego uaktywnił się system brzuszny w prawej półkuli oraz system grzbietowy w okolicach czołowo-ciemieniowych w obu półkulach.

Zupełnie inny obraz zaobserwowano u małp – ich system grzbietowy był aktywny w dużo mniejszym zakresie niż u ludzi (co może obrazować ewolucyjne różnice w rozwoju tej sieci nerwowej). Natomiast nie zaobserwowano aktywności struktur kojarzonych z systemem brzusznym, tak jakby on u małp nie występował!
Autorzy przypuszczają, że rozwój uwagowego systemu brzusznego u ludzi mógł być związany z rozbudowanym życiem społecznym, które wymaga wrażliwości na subtelne sygnały wzrokowe, szczególnie dotyczące mimiki lub gestów przejawianych przez innych osobników naszego gatunku.

(meh)
grafika: Alena Hovorkova/shutterstock.com

Wstecz