Wieści

Esemesy i karesy

Wyniki badań przeprowadzonych przez dr Emily Stasko i dr Pamelę Geller z Drexler University zostały przedstawione na 123 dorocznej konwencji APA, która odbyła się w Toronto. Badania objęły 870 ochotników w wieku od 18 do 80 lat z USA. Ponad połowę badanych stanowiły kobiety.

Sexting – zjawisko polegające na wysyłaniu wiadomości zawierających seksualne treści  – wzbudza wiele kontrowersji. Najczęściej mówi się o nim w negatywnym kontekście, wskazując na zagrożenia, które niesie np. popularne wśród nastolatków masowe rozsyłanie zdjęć o zabarwieniu erotycznym do bliższych i dalszych znajomych. Badania przeprowadzone przez Fundację Dzieci Niczyje wskazują, że ponad 10 procent chłopców i dziewcząt w wieku 15-18 lat wysyła fotografie prezentujące całkowitą lub częściową nagość. Badaczki ze Stanów Zjednoczonych w ramach swoich badań sprawdziły, jak powszechna jest to praktyka i czy rzeczywiście niesie za sobą jedynie zagrożenia. Wyniki ich pracy pokazują, że sexting jest bardzo popularny także wśród dorosłych i niesie on pewne psychologiczne korzyści.

Z ustaleń badaczek wynika, że 88 procent badanych praktykowało sexting przynajmniej raz w życiu. Co więcej, 82 procent oddawało się wysyłaniu erotycznych wiadomości w przeciągu ostatniego roku. Jak wynika z badań sexting – wbrew obiegowej opinii – nie jest popularny jedynie wśród singli poszukujących seksualnego partnera. Wydaje się, że jest wręcz przeciwnie – przesyłanie nagich zdjęć częściej zdarza się osobom w stabilnych związkach. Aż trzy czwarte respondentów stwierdziło, że wysyłało erotyczne wiadomości do swoich partnerów.

Dość zaskakującym wnioskiem z badań jest zaobserwowana korelacja między sextingiem, a poziomem zadowolenia z życia seksualnego w danym związku. Im częściej badani uprawiali sexting, tym bardziej byli zadowoleni byli ze swojego seksu, szczególnie jeśli byli w stałym związku. Ale sexting wiąże się również z wysoką oceną samego związku, jego aspektów nie związanych z miłością fizyczną. Badacze zaobserowali, że osoby które wysyłały partnerom swoje pikantne zdjęcia częściej określały swoją relację miłosną jako bardzo satysfakcjonującą. Osoby te uważały tę aktywność za dobrą zabawę i oczekiwały takich zachowań od swoich partnerów.

Badacze z Drexler University uważają, że negatywne opinie na temat sextingu wynikają ze skupiania się głownie na zagrożeniach jakie on niesie, a pomijają możliwe pozytywne efekty otwartej seksualnej komunikacji pomiędzy partnerami. „Biorąc pod uwagę możliwe pozytywne i negatywne implikacje sextingu na życie seksualne, należy szczegółowo zbadać rolę, jaką odgrywa on w romantycznych i erotycznych relacjach” – uważa dr Emily Stasko, współautorka badań. „Nasze badania wskazują, że sexting jest bardzo powszechny wśród dorosłych i że może on odgrywać pozytywną funkcję”.

Należy jednak pamiętać, że nawet jeśli sexting niesie za sobą pewne korzyści dla dorosłych, to może on być bardzo niebezpieczny dla dzieci i nastolatków. Rodzice powinni więc pilnować, czy ich dziecko nie praktykuje tego rodzaju zachowań.

Oprac (fb) na podstawie http://www.apa.org/news/press/releases/2015/08/common-sexting.aspx

Oprac (fb) na podstawie http://www.sciencealert.com/sexting-might-be-good-for-your-relationship-study-findsWstecz