Wieści

Zabierz dziecko sprzed TV

Ich autorka, prof. Linda Pagani uważa, ze ilość godzin spędzonych przed telewizorem w wieku 29 miesięcy ma związek z tym, czy dziecko będzie ofiarą przemocy w szkole podstawowej. – Zajęcia niewymagające interakcji społecznych, jak oglądanie telewizji, mogą skutkować deficytami umiejętności społecznych – tłumaczy badaczka. Im więcej czasu przed ekranem, tym mniej na interakcje z członkami rodziny, które stanowią pierwowzory późniejszych relacji z ludźmi. Godziny spędzane przed telewizorem w dzieciństwie są również związane z trudnościami w rozwiązywaniu problemów interpersonalnych, regulacją emocji, umiejętnością zabawy z innymi i nawiązywaniem pozytywnych kontaktów oraz trudnością w nawiązywaniu kontaktu wzrokowego.

Pagani wyciągnęła takie wnioski w trakcie obserwacji prawie dwóch tysięcy kanadyjskich dzieci. Ilość godzin spędzanych przed telewizorem w pierwszych latach życia podawali ich rodzice, a o trudnościach z rówieśnikami w szkole mówiły same dzieci. Pytano na przykład, czy i jak często zdarzało im się, że ktoś zabrał ich rzecz, że zostały pobite przez inne dzieci, wyzywane etc. Dzięki analizom statystycznym, autorka ustaliła, że każde nadmierne 53 minuty siedzenia przed telewizorem w wieku 29 miesięcy zwiększa prawdopodobieństwo, że dziecko będzie ofiarą prześladowań w szkole o 11 proc. Amerykańska Akademia Pediatrii rekomenduje, by czas spędzany przed ekranem telewizora nie przekraczał dwóch godzin dziennie.

oprac. marga na podstawie www.eurekalert.org 
foto: Morrowind/shutterstock.com

Wstecz