Wieści

Ubóstwo pozostawia ślady w mózgu

Psycholog Seth Pollak z University of Wisconsin – Madison porównał status socjoekonomiczny  i objętość istoty szarej w płacie skroniowym, czołowym i hipokampie u osób w wieku 4- 22 lat. Okazało się, że badane dzieci, które wychowywały się w rodzinach o dochodach niższych niż najniższa krajowa miały o 8 – 10 proc. mniej istoty szarej w mózgach niż przewidują normy wiekowe. Nie zauważono różnic w budowie mózgów dzieci z klasy średniej i wyższej. – Nie istnieje kontinuum zależności dochodów i rozwoju dziecka, ponieważ ludzie to istoty elastyczne, szybko dostosowujące się. Dziecko potrafi wiele przepracować, poradzić sobie z przeciwnościami losu.  Jednak w ekstremalnej biedzie mózg ludzki nie jest w stanie sobie poradzić – mówi Pollak.

Badacz miał nadzieję, że z wiekiem, gdy dzieci będą spędzały czas w szkole i poza ubogimi domami, różnice się zatrą, ale tak się nie stało. W wieku 22 lat różnica w budowie mózgów była nadal widoczna. Dzieci dorastające w ubóstwie są narażone na liczne stresory, jak choćby ograniczony dostęp do zdrowej żywności, niebezpieczne otoczenie, zestresowani rodzice. Trudno wyznaczyć jeden powód zaistniałych różnic. – Myślałem o biedzie jako o problemie społecznym. Teraz widzę, że to problem biomedyczny – mówi Pollak.

(marga)


Wstecz