Wieści

Pięć Treningów Uważności

Trening Pierwszy – poszanowanie życia
Świadom cierpienia powodowanego przez niszczenie życia, postanawiam rozwijać współczucie. Postanawiam uczyć się sposobów chronienia życia ludzi, zwierząt, roślin i całej Ziemi. Przemoc rodzi się z gniewu, strachu, chciwości, nietolerancji, dogmatyzmu i fanatyzmu, które są wynikiem oceniającego sposobu myślenia.

Trening Drugi – prawdziwe szczęście
Świadom cierpienia powodowanego przez wyzysk, niesprawiedliwość społeczną i prześladowania, postanawiam praktykować w życiu codziennym szczodrość w moim sposobie myślenia, mówienia i postępowania. Będę dzielić się swoim czasem, energią i środkami materialnymi.
Mogę żyć szczęśliwie w chwili obecnej, bo szczęście zależy od mojego psychicznego nastawienia, a nie od warunków zewnętrznych.

Trening Trzeci – prawdziwa miłość
Świadom cierpienia powodowanego przez brak prawdziwej miłości w relacjach intymnych, postanawiam budować szczęście swoje i innych, kultywując miłującą dobroć, współodczuwanie, radość i świadomość jedności. Postanawiam uczyć się opiekować swoją energią seksualną i nie angażować się w związki bez prawdziwej miłości i głębokiego, trwałego zaangażowania, zakomunikowanych rodzinie i przyjaciołom.

Trening Czwarty – mowa pełna miłości i głębokie słuchanie
Świadom cierpienia powodowanego przez nieuważną mowę i nieumiejętność słuchania, postanawiam rozwijać mowę pełną miłości i słuchanie pełne zrozumienia i współczucia. Wiedząc, że słowa mogą przynieść zarówno szczęście, jak i cierpienie, postanawiam mówić tylko to, co jest prawdziwe, używając słów, które przynoszą wiarę w siebie, wzajemne zrozumienie, radość i nadzieję.

Trening Piąty – pokarm i uzdrawianie
Świadom cierpienia powodowanego przez nieuważne przyjmowanie pokarmów, postanawiam dbać o zdrowie, fizyczne i psychiczne – moje własne, rodziny i mojego społeczeństwa. Postanawiam nie zagłuszać cierpienia przez zatracanie się w konsumpcji ani nie karmić się tym, co zawiera trucizny: alkoholem, narkotykami, hazardem czy szkodliwymi treściami, zawartymi w książkach czy mediach. 

foto: frankie's  / shutterstock.com

Bez zatrzymania i wnikliwego patrzenia, nie jesteśmy zdolni do prawdziwego przeżywania własnego życia. Jesteśmy na to zbyt niecierpliwi. Jednak pomocą w takim przypadku może być medytacja. Czym ona jest? Dla kogo będzie szczególnie przydatna? Jak medytować? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w magazynie "Syle i Charaktery. Medytacja"

Wstecz