Wieści

Recepta na sukces w pracy

Aby sprawdzić charakter relacji pomiędzy optymizmem a aspektami funkcjonowania w pracy zawodowej, dr Czerw poprosiła 85 pracujących kobiet i mężczyzn o wypełnienie kwestionariuszy mierzących poziom optymizmu.

Mieli oni określić, jak efektywnie funkcjonują w swoim środowisku zawodowym – w ankiecie odpowiadali na pytania dotyczące ich subiektywnego poczucia sukcesu w pracy, ale także wskazywali obiektywne miary tego sukcesu, takie jak awanse, nagrody czy pochwały.

Analiza danych wykazała, że poziom optymizmu badanych miał pozytywny związek zarówno z ich subiektywnym poczuciem sukcesu w pracy (silniejszy), jak i z realnie odnoszonymi sukcesami (słabszy). Jak twierdzi autorka badania, optymizm jest pożądaną postawą niezależnie od typu zawodu i ma istotny wpływ na jakość naszej pracy zawodowej. Cecha ta, wchodząc w skład naszych zasobów osobistych, a w psychologii pozytywnej nazywanych psychologicznym kapitałem (PsyCap), może także pełnić funkcję ochronną przed wypaleniem czy frustracją. Wyniki badań opublikował „Przegląd Psychologiczny” (2014, t. 57, nr 4, s. 433–446).


foto: Minerva Studio/shutterstock.com


Wstecz