Wieści

W góry czy nad morze?

W serii eksperymentów psycholog dr Shige Oishi z University of Virginia odkrył ciekawe powiązanie między cechami osobowości a ulubionymi „okolicznościami przyrody”. Ochotnicy biorący udział w badaniach oceniali obszary zalesione i ustronne jako spokojne i ciche, a płaskie oraz otwarte przestrzenie jako sprzyjające nawiązywaniu kontaktów, ekscytujące i stymulujące. Większość badanych (75 proc.) pragnących nawiązać nowe znajomości wybiera za cel podróży morze (ocean). Kiedy szukają odosobnienia, teren nie ma znaczenia – połowa badanych wybiera morze, a połowa góry.

Pytane o idealny teren do osiedlenia się na dłużej, osoby badane o przewadze cech introwertycznych wskazywały góry jako wymarzone miejsce do mieszkania. Ekstrawertycy, gdyby mogli, wybraliby rejony płaskie i otwarte, na przykład miejskie. Dr Oishi uważa, że warto wziąć pod uwagę swoje cechy osobowości, gdy wybieramy miejsce do osiedlenia się: – Introwertyka odmłodzi teren górzysty, zalesiony, a ekstrawertyka miasto, teren płaski. Warto to rozważyć. 

(meh)

Wstecz