Wieści

Koniuszek języka

Obserwowali czternaścioro czteroletnich dzieci w czasie wykonywania zadań ruchowych o zróżnicowanym stopniu złożoności. Najsilniejszy „efekt koniuszka języka” zaobserwowali podczas zadania w stylu „zderzania dwóch kurzych jajek”. Badacze zauważyli u dzieci tendencję do wysuwania języka w stronę prawą. Przemawia to na rzecz hipotezy, że mechanizmy kontroli sekwencji ruchów są zlokalizowane w lewej półkuli, podobnie jak zdolności językowe, i prawdopodobnie obie te zdolności mają wspólne źródło. 

Marek BinderWstecz