Wieści

Polacy za in vitro

Po wielu latach sporów i dyskusji parlament przyjął właśnie ustawę regulującą stosowanie procedury in vitro. By wejść w życie, nowe przepisy muszą zostać jeszcze podpisane przez prezydenta.

W ostatnich trzech latach minimalnie spadło społeczne poparcie w kwestii dostępności zabiegów zapłodnienia in vitro dla samotnych kobiet chcących mieć potomstwo. Obecnie  grono zwolenników i przeciwników takiego rozwiązania jest niemal tak samo liczne. Wbrew poglądom niektórych polityków ponad połowa Polaków (53 proc.) uważa, że zwiększenie szans na doprowadzenie do ciąży uzasadnia tworzenie dodatkowych zarodków, niezależnie od tego, czy wszystkie z nich będą miały w przyszłości szansę się rozwijać. Przeciwnicy tworzenia nadliczbowych zarodków stanowią jedną trzecią ogółu badanych (33 proc.).

W sprawie finansowania zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego najczęstsza jest opinia, że powinny być one całkowicie bezpłatne (42 proc. wskazań), jedna trzecia badanych opowiada się za częściową refundacją, a co szósty respondent stwierdza, że małżeństwa decydujące się na tę formę leczenia niepłodności powinny w pełni ponosić koszty terapii.Wstecz