Wieści

Agresywne dzieci

Kiedy dziecko dochodzi do wniosku, że jest zagrożone i ktoś ma wobec niego złe zamiary, zaczyna reagować agresywnie. Taki wzorzec zaobserwowano w Chinach, Włoszech, Jordanii, Kenii, na Filipinach, w Szwecji, Tajlandii i USA. U ośmiolatków mierzono poziom gotowości do agresywnych zachowań obserwując dzieci i ich matki. Dzieci odpowiadały również na hipotetyczne pytania, na przykład: „co byś zrobił gdyby ktoś się pchnął i wdepnąłbyś w kałużę”. Na podstawie odpowiedzi  badacze szacowali czy dziecko ma tendencję do popadania w konflikty i rozwiązywania ich przemocą. We wszystkich państwach na świecie, gdzie przeprowadzano ten eksperyment, obserwowano jasną zależność – jeśli dziecko było przekonane, że wyrządzona mu krzywda była umyślna i wynikała z niechęci do niego, prawdopodobieństwo, że zareaguje agresywnie rosło pięć razy.

Co więcej, Dodge zauważył, że w rejonach silnych niepokojów wewnątrzpaństwowych - w Jordanii i w Neapolu we Włoszech, dzieci osiągały najwyższe wyniki na skalach agresji, znacznie wyższe niż ich rówieśnicy ze Szwecji czy Chin. Uczenie dzieci zaufania do innych i radzenia sobie z konfliktami (inaczej niż przez przemoc) mogłyby zmniejszyć poziom przemocy w państwach ogarniętych podziałami społecznymi – uważa autor badań.

(marga)
fot: vesna cvorovic/shutterstock.com

Wstecz