Wieści

Nastolatki tyją

Zjawisko dotyczy zarówno chłopców, jak i dziewcząt, jednak nadwagę wciąż stwierdza się dwukrotnie częściej wśród chłopców. - Epidemia otyłości wynika z niewystarczającej aktywności fizycznej oraz niekorzystnych wyborów żywieniowych.Widać jedynie niewielką poprawę po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Obecnie wystarczającą aktywność fizyczną stwierdza się jedynie u około 30 proc. chłopców oraz u 20 proc. dziewcząt. Aktywność obu płci wyraźnie maleje z wiekiem – wyjaśnia prof. Fijałkowska.

Rośnie liczba dzieci niezdrowo odżywianych. Naukowcy ocenili, że niezdrowych wyborów żywieniowych (na przykład chipsy, napoje gazowane, fast food) dokonuje obecnie 21 proc. dzieci w wieku 11-12 lat, 28 proc. dzieci w wieku 13-14 lat i 33 proc. 15-16-latków. Choć zmniejsza się częstość palenia papierosów wśród 15-16-latków, to stopniowo rośnie wśród młodszych dzieci, szczególnie dziewcząt. Prof. Fijałkowska podkreśliła, że niekorzystne zachowania zdrowotne stwierdza się równie często wśród dzieci mieszkających w miastach, jak i na wsi. Naukowcy zwracają także uwagę, że ubóstwo istotnie wpływa na zachowania zdrowotne polskich dzieci, szczególnie częstość palenia tytoniu. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ciągu ostatnich 25 lat średnia długość życia Polaków wydłużyła się o 6 lat i wynosi 77 lat. Za efekt ten odpowiedzialne jest w pierwszym rzędzie zmniejszenie umieralności z powodu chorób układu krążenia. Jednak choroby te wciąż są najważniejszą przyczyną zgonów Polaków. Warto podkreślić, że wciąż żyjemy krócej o 4,5 roku niż mieszkańcy Europy Zachodniej.
 
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

foto:Jaimie Duplass/shutterstock.com

Wstecz