Wieści

Empatia niesie same korzyści

Empatia to umiejętność wczuwania się w sytuację drugiej osoby i spojrzenia na problem z jej perspektywy. Jak podkreśla badaczka, jest konieczna, by realizować jeden z najważniejszych aspektów człowieczeństwa - zdolność tworzenia i utrzymywania udanych relacji z innymi ludźmi.

- Badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych na kilkunastu tysiącach studentów w ciągu ostatnich 20 lat pokazały, że poziom empatii spadł aż o 40 proc. To pokazuje skalę problemu, którym się trzeba zająć, i to się już dzieje – powstają szkoły empatii, taki przedmiot wprowadza się do programu nauczania - tłumaczy prof. Jośko-Ochojska.

Za empatię odpowiedzialne są neurony w ośrodkowym układzie nerwowym. Bez ich prawidłowego działania człowiek nie jest zdolny do budowania pozytywnych więzi międzyludzkich. Dzięki empatii inicjowanej m.in. przez neurony lustrzane budujemy relacje społeczne. Zaburzenia w funkcjonowaniu neuronów odpowiedzialnych za empatię mogą mieć charakter przewlekły lub chwilowy. Osoby pozbawione empatii w sposób przewlekły to głównie ludzie z osobowością psychopatyczną, ludzie po wypadkach, w czasie których doszło do uszkodzenia mózgu oraz ludzie chorzy na różne schorzenia psychiatryczne i neurologiczne. Przejściowe obniżenie empatii jest odwracalne, może pojawić się u każdego zdrowego człowieka w sytuacjach trudnych emocjonalnie.

Neurony odpowiedzialne za zdolność do empatii odgrywają ważną rolę w patofizjologii niektórych chorób neuropsychiatrycznych, w tym: w autyzmie, zespole Aspergera, schizofrenii, stwardnieniu zanikowym bocznym, w zaburzeniach zachowań społecznych, itd. Poziom empatii u ludzi jest różny, od bardzo niskiego, prawie zerowego, poprzez średni, do bardzo wysokiego. W ciągu całego życia człowieka empatię można utracić - np. w wyniku urazu mózgu lub udaru, może się ona okresowo blokować, np. w pracy lekarza ratującego życie pacjentowi, oraz rozwijać - dzięki neuroplastyczności mózgu. Świadomy i celowy rozwój empatii odgrywa duże znaczenie w społeczeństwie, bowiem wiąże się ze zmniejszeniem liczby osób, które krzywdzą innych, a także liczby osób z wypaleniem zawodowym.

- Empatia niesie ze sobą same korzyści – ludziom, którym pomagamy, ale też nam samym – badania potwierdziły, że im człowiek jest bardziej empatyczny, tym mniej depresyjny, jest też mniej zagrożony wypaleniem zawodowym, co jest szczególnie istotne w zawodach medycznych – dodaje prof. Jośko-Ochojska.

Badania neuroobrazowe mózgu potwierdziły, że wszelkie zachowania człowieka - powstawanie relacji międzyludzkich, kształtowanie osobowości, doświadczanie przyjemności, bólu, smutku itd. - wynikają zawsze z fizjologii, biochemii, a czasem anatomii mózgu – np. u osób żyjących w stanie silnego lub przewlekłego stresu powiększają się w mózgu jądra migdałowe, odpowiedzialne za odczuwanie lęku i agresji.

źródło:
www.naukawpolsce.pap.pl
foto: Pressmaster/shutterstock.com

Wstecz