Wieści

Aksony jak sprężynki

Dominująca obecnie teoria przewodzenia sygnałów neuronalnych odwołuje się do mechanizmów związanych z przechodzeniem przez błonę komórkową naładowanych jonów. Z opracowanego przez El Hady’ego i Machta modelu matematycznego wynika, że wędrującemu wzdłuż aksonu impulsowi nerwowemu – zwanemu potencjałem czynnościowym – towarzyszy przesuwające się wraz z nim koncentryczne odkształcenie błony komórkowej aksonu. Nazwali to zjawisko falą czynnościową. Zjawisko to – opisane w artykule zamieszczonym w marcowym numerze „Nature Communications” – można porównać do fali na powierzchni wody wywołanej przez wrzucony kamień.           

Marek BinderWstecz