Wieści

Kwestionariusz ORTO-15

Walidacji metody dokonała Martyna Stochel, psycholożka i doktorantka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz badacze z Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, Katedry Psychiatrii i Psychoterapii oraz Katedry i Zakładu Epidemiologii ŚUM. Badania potwierdziły, że Kwestionariusz ORTO-15 stanowi wiarygodne narzędzie do diagnozy ortoreksji.

Artykuł ukazał się w czasopiśmie „Psychiatria Polska” (2015, z. 49, nr 1, s. 119–134).

Wstecz