Wieści

Jesienią na poznańskich uczelniach ruszy nowy kierunek - neurobiologia

Umowę o utworzeniu nowego kierunku podpisali w poniedziałek rektorzy Uniwersytetu Adama Mickiewicza (UAM), Uniwersytetu Przyrodniczego (UP) w Poznaniu oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Z inicjatywą utworzenia kierunku wyszedł Zakład Neurobiologii, działający od ponad 30 lat na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji AWF w Poznaniu. Studia będą realizowane we współpracy z Wydziałami Biologii UAM oraz Nauk Weterynaryjnych i Nauk o Zwierzętach UP.

W trakcie zajęć na AWF studenci będą zajmować się przede wszystkim neurofizjologią, funkcjonowaniem układu nerwowo-mięśniowego, systemami sensorycznymi, problematyką neurorehabilitacji. Na UP prowadzone będą zajęcia z neuroanatomii, problematyki behawioralnej, zagadnień związanych z eksperymentami na zwierzętach, neurogenetyką. Z kolei na UAM kluczowe zagadnienia dotyczyć będą układu nerwowego bezkręgowców, neurotoksykologii, neuroendokrynologii, biologii systemowej oraz rozwoju układu nerwowego. Oprócz tych zagadnień studenci będą mieli do wyboru na trzech uczelniach także 13 innych przedmiotów.

Na kierunek mogą aplikować absolwenci studiów licencjackich różnych kierunków, m.in. biologii, biotechnologii i bioinformatyki, farmacji, fizjoterapii, psychologii, kognitywistyki.

Kryterium przyjęcia będzie punktacja z rozmowy kwalifikacyjnej z biologicznych podstaw funkcjonowania układu nerwowego. Każdy z trzech wydziałów może przyjąć po 20 kandydatów. Ze względu na charakter studiów wymogiem wstępnym jest także znajomość języka angielskiego, przynajmniej w stopniu podstawowym. Niezależnie od przynależności do różnych uczelni, studenci trzech wydziałów będą studiować razem, w określone dni wspólnie odbywając zajęcia na różnych uczelniach. Na koniec studiów otrzymają wspólny dyplom trzech poznańskich uczelni.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Wstecz