Wieści

Młodzi nie rozpoznają reklam?

Zmiany na rynku mediów powodują, że ostatnio nawet dorosłym jest trudno stwierdzić czy mają do czynienia z obiektywnym przekazem, czy też perswazją, która ma wywołać określone zachowania konsumenckie. Media, szczególnie internet, pełne są artykułów sponsorowanych, materiałów marketingowych czy w końcu zwykłych kryptoreklam - nieoznaczonych materiałów promocyjnych upodobnionych wizualnie do zwykłych treści dziennikarskich.

Odbiór takich treści postanowił sprawdzić prof. Paavo Leppänen z Uniwersytetu w Jyväskylä. W jego eksperymencie wzięło udział 160 szóstoklasistów. Mieli oni przeczytać materiał opisujący pozytywne skutki picia napojów energetycznych zamieszczony na stronie internetowej producenta tej firmy a następnie samodzielnie ocenić jak picie „energetyków” wpływa na zdrowie.

Co się okazało? Otóż tylko 21 procent badanych uznało stronę internetową producenta napojów energetycznych za źródło niewiarygodne ze względu na stronniczość. Zupełnie inne zdanie miało aż 48 procent uczniów - oni uznali tę stronę za źródło w pełni wiarygodne, ponieważ sygnowana była przez producenta napojów...
Pewnym pocieszeniem jest, że pozostali uczniowie - w sumie pawie 1/3 wszystkich badanych, również uznali, że strona internetowa nie jest wiarygodnym źródłem przekazu - nie dlatego jednak, że może być stronnicza, uczniowie wskazywali tu inne możliwe podwody lub nie potrafili powiedzieć dlaczego tak uważają.
- Internet jest bardzo ważnym środowiskiem do nauki dla młodzieży zarówno w szkole jak i w czasie wolnym - mówi dr Carita Kiili z Uniwersytetu w Jyväskylä. - Alle żeby móc w pełni wykorzystywać informacje, które znajdą w internecie, uczniowie muszą mieć zdolność świadomego, krytycznego i selektywnego korzystania z tego narzędzia. Krytyczne myślenie może być trudnym zadaniem dla szóstoklasistów, dlatego tak ważna jest edukacja dzieci w czasach mediów społecznościowych i nowych mediów - dodaje badaczka.

Badania były częścią projektu eSeek ufundowanego przez Academy of Finland. Celem projektu jest badania jaki wpływ na edukację mają nowe media i jakie wymogi stawiają przed uczniami.

Oprac. (jb) na podst. http://qz.com/Wstecz