Wieści

Jak zmniejszać uprzedzenia?

Uznała, że uczniowie mogą zrozumieć, czym jest dyskryminacja, tylko jeśli jej doświadczą. Zastosowała ćwiczenie „Niebieskoocy/brązowoocy”: dzieci były traktowane jako uprzywilejowane lub dyskryminowane w zależności od koloru oczu. Ćwiczenie stało się podstawą treningów antydyskryminacyjnych, prowadzonych do dziś. A Elliott nadal przekonuje, że „nikt nie rodzi się z uprzedzeniami” – rasizmu czy homofobii uczymy się od otoczenia, więc możemy się też ich „oduczyć”. Dr Małgorzata Wójcik i dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. SWPS, dokonały przeglądu teorii oraz badań dotyczących interwencji zmniejszających uprzedzenia wobec stereotypizowanych grup.

Jedna z najstarszych koncepcji psychologii społecznej, teoria kontaktu międzygrupowego, głosi, że kontakt pomiędzy przedstawicielami różnych społeczności prowadzi do obniżenia poziomu uprzedzeń. Badaczki scharakteryzowały wywodzące się z tej teorii metody. Przedstawiły także współczesne koncepcje: teorię wspólnej tożsamości grupowej i skrzyżowanych kategoryzacji społecznych. Szczególny nacisk położono na metody, które można zastosować w szkołach, a wśród nich klasę-układankę oraz wyobrażony kontakt z grupą dyskryminowaną.

Artykuł został opublikowany w piśmie „Polish Journal of Applied Psychology” (2014, t. 12, nr 3, s. 45–64).


Wstecz