Wieści

80 lat ruchu AA

Dr Ewa Woydyłło: – Nie wiadomo, jak to działa, ale działa – od lat tym właśnie zdaniem kwitują naukowcy swoją bezradność wobec fenomenu Anonimowych Alkoholików. Tego, co wymyślili sami alkoholicy, żeby skutecznie powstrzymać nałóg, przed nimi nie wymyślił nikt – żaden psychiatra, psycholog ani moralista.  AA to unikatowa organizacja o globalnym zasięgu, która bez przywódców i dotacji działa w prawie 150 krajach. Za początek AA uważa się spotkanie 10 czerwca 1935 roku w mieście Akron, w stanie Ohio, nowojorskiego maklera giełdowego Billa W. i miejscowego chirurga Boba S. Obaj uważali się za „beznadziejnych alkoholików”, wtórując opiniom swoich lekarzy, psychiatrów i udręczonych żon. Skontaktował ich ze sobą miejscowy pastor, do którego zadzwonił Bill, przerażony, że znów wpadnie w ciąg pijacki, co tym razem prawie na pewno skończyłoby się tragicznie.

I oto nagle stała się rzecz niesłychana. Dwaj mężczyźni w średnim wieku, którzy przepili więcej niż połowę swego życia, nie napili się przez kilka kolejnych wieczorów, tylko rozmawiali, rozmawiali, rozmawiali. Żaden nie sięgnął po alkohol aż do śmierci. Obaj wkrótce odkryli, że dzięki rozmowom z innymi alkoholikami byli w stanie podtrzymywać swoją i ich abstynencję. Liczba niepijących nałogowców, wcześniej niezdolnych do dłuższych przerw w piciu, zaczęła się powiększać. Wokół Billa W. w Nowym Jorku i wokół doktora Boba S. w Akron powstały pierwsze grupy osób pragnących przestać pić. Pomysł spotkań i rozmów podchwytywali kolejni alkoholicy. Bill i Bob po pewnym czasie spisali swe doświadczenia, udostępniając je nowicjuszom. Tak powstała podstawowa książka Anonimowi Alkoholicy (zwana potocznie „Wielką Księgą”), opublikowana w 1939 roku.

Dała ona nazwę całej Wspólnocie, najpierw szybko rozprzestrzeniającej się w USA, a z biegiem lat w innych krajach i częściach świata. W „Wielkiej Księdze” został zawarty program 12 Kroków, prowadzący do wyzdrowienia z alkoholizmu poprzez gruntowną przebudowę sposobu myślenia, odczuwania i postępowania. Odrodzenie duchowe w rezultacie wdrażania tych kroków w życie oraz niesienie posłania innym alkoholikom okazały się skutecznym sposobem na trwałe utrzymanie trzeźwości. W celu uniknięcia sporów, które mogłyby doprowadzić do rozpadu Wspólnoty lub jej ideowych deformacji, spisano zasady działania Wspólnoty pod nazwą „Dwunastu Tradycji”. W niezmienionej formie określają one do dziś sens, cel i reguły Wspólnoty AA. Z czasem w kolejnych krajach powstawały odpowiedniki „Wielkiej Księgi”, pisane przez rodzimych uczestników AA. W Polsce pierwsza grupa AA zawiązała się w Poznaniu w 1974 roku – dziś funkcjonuje około trzech tysięcy polskich grup. Niemal od początku istnienia Anonimowi Alkoholicy byli obiektem analiz, studiów i badań naukowych.

Obserwując rosnące szeregi alkoholików utrzymujących abstynencję dzięki AA, lekarze, psychiatrzy i psychologowie nie tylko wprowadzili do swojej klinicznej praktyki wskazówki zaczerpnięte z 12 Kroków, lecz w szpitalnych zespołach zrobili miejsce dla niepijących alkoholików, czyniąc z nich równoprawnych terapeutów, będących pozytywnym wzorem dla pacjentów. Wtedy też nastąpiła rewolucja w leczeniu nałogowych alkoholików. Medyczne odtruwanie połączone z różnymi metodami obrzydzania lub zakazywania picia zostało zastąpione terapią grupową, wzorowaną na mityngach AA.  Podobne zmiany następowały od połowy lat 80. w Polsce. Niestety, dziś niemal całkowicie zanikło partnerstwo profesjonalnych placówek ze Wspólnotą AA. Nasze lecznictwo odwykowe zdominowała hybryda psychologiczna, skądinąd skopiowana z amerykańskiego modelu Minnesota, tracąc jednak ducha owego partnerstwa. W zespołach terapeutycznych prawie nigdzie już nie pracują instruktorzy terapii rekrutujący się spośród trzeźwiejących alkoholików. Wielka szkoda, bo Wspólnota AA pozostaje sprawdzonym sposobem utrzymywania trzeźwości i doskonalenia jakości życia duchowego tysięcy ludzi uzależnionych od alkoholu. 

Dr Ewa Woydyłło jest psychologiem i terapeutką uzależnień. Spopularyzowała w Polsce leczenie oparte na modelu Minnesota, bazującym na filozofii Anonimowych Alkoholików. Autorka wielu książek, m.in.: Rak duszy. O alkoholizmie.

Więcej na ten temat na stronie dda.charaktery.eu

Książka GDZIE SIĘ PODZIAŁO MOJE DZIECIŃSTWO dostęna jest także na www.sklep.charaktery.eu, gdzie nabyć można również część pierwszą publikacji

foto: Burlingham/shutterstock.com

Wstecz