Wieści

Przydatna umiejętność

Idealny moment, aby nauczyć się szybko pisać na klawiaturze to 9-10 lat. Wtedy przychodzi to niemalże naturalnie. U dorosłych jest to daleko bardziej skomplikowany proces, ponieważ mają oni zakorzeniony przez lata nawyk szukania liter. Podczas takiego szukania gubi się wątek i rozprasza myśli, tracąc w ten sposób około 2/3 mocy przerobowych. Męczy się również wzrok.

Umiejętność szybkiego pisania na klawiaturze pozwala nawet o połowę ograniczyć czas, jaki dziecko potrzebuje na odrobienie zadań domowych. Znacznie zwiększa też tempo uczenia się, gdyż wyćwiczenie automatyzmu ruchów na klawiaturze pozwala na lepsze skupienie się na tekście. Wyrabia również nawyk trzymania prostych pleców – bezcenny wśród dzieci. Patrząc przez pryzmat przyszłej kariery zawodowej, szybkie pisanie jest również nieodzowne. W krajach zachodnich już dziś jest tak samo ważne w procesie przyjmowania do pracy jak znajomość języków obcych.

Ucząc dziecko szybkiego pisania na klawiaturze, dajemy mu lepszy start w dorosłe życie. Będzie ono  nie tylko poświęcać mniej czasu na odrabianie prac domowych, ale też szybciej przyswajać informacje, bo konieczność szukania liter na klawiaturze nie będzie odciągać jego uwagi od tekstu. Dzieci, które potrafią szybko pisać na klawiaturze, potrzebują nawet o połowę mniej czasu na przygotowanie wypracowania niż pozostali rówieśnicy. Łatwiej też zapamiętują materiał. Jeśli piszą na klawiaturze z prędkością  ok. 60 znaków na minutę, to znaczy, że potrzebują nawet godziny, aby przepisać pracę domową zajmującą jedną stronę. Już przyspieszenie do 120 znaków na minutę pozwala skrócić ten czas o połowę!

Grzegorz Frątczak, trener biznesu, dydaktyk, ekspert w zakresie szybkiego pisania na klawiaturze

Wstecz