Wieści

Leczenie depresji przez Internet?

Osoby cierpiące na depresję, które chciałyby skorzystać z terapii powinny skontaktować się z jednym z gabinetów psychoterapeutycznych wymienionych na stronie www.streslab.eu. Na zainteresowanych czeka 150 miejsc. Specjaliści czekają na osoby pełnoletnie, które podejrzewają, że mogą cierpieć na depresję i mają dostęp do komputera lub tabletu z dostępem do internetu.

Pacjenci zostaną losowo rozdzieleni na dwie grupy. Jedna przejdzie klasyczną terapię poznawczo-behawioralną, druga – tę samą terapię, ale z wykorzystaniem internetu. W ten sposób będzie można porównać efektywność obu form terapii. Terapia z wykorzystaniem internetu potrwa około 7 tygodni. W tym czasie pacjent będzie spotykał się z terapeutą w gabinecie i wykonywał zadania online. Terapia klasyczna odbywa się w tradycyjny sposób według scenariusza zaproponowanego pacjentowi przez terapeutę. Co ważne, niezależnie od tego, do jakiej grupy pacjent zostanie przydzielony, otrzyma fachową pomoc.
– Badania pokazują, że terapia z wykorzystaniem internetu jest odpowiedzią na problemy związane z dostępnością pomocy psychologicznej w wielu krajach. Co więcej, jest ona tańsza dla pacjenta przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości. Docelowo chcielibyśmy, aby w Polsce pacjent miał łatwy dostęp do takiej formy terapii. Jej składnikiem jest psychologiczna interwencja internetowa – tłumaczy dr hab. Roman Cieślak, prof. SWPS i kierownik projektu.

E-platforma i aplikacja
Roman Cieślak zaznacza, że nie można mylić psychologicznych interwencji internetowych z terapią, w ramach której pacjent rozmawia z terapeutą przy pomocy komunikatorów internetowych. – Nazwa psychologiczna interwencja internetowa lub terapia internetowa jest używana w odniesieniu do określonej formy pomocy psychologicznej wykorzystującej internet. Nie zawsze tej nazwy używa się poprawnie. Przykładowo wymiana e-maili lub terapia przy użyciu Skype może być elementem terapii tradycyjnej, ale nie jest terapią internetową – mówi prof. Cieślak.

Psychologiczna interwencja internetowa testowana w ramach projektu E-COMPARED to internetowa platforma i aplikacja mobilna, które są wykorzystywane w trakcie psychoterapii. Platforma zawiera treści psychoedukacyjne oraz interaktywne ćwiczenia. Aplikacja pozwala na pomiar nastroju pacjenta, a nawet jakości snu. Wyniki prezentowane są w formie wykresów. Platforma internetowa i aplikacja są połączone, więc pacjent może np. odbierać wiadomości od terapeuty za pomocą aplikacji, a także oglądać na platformie wykres swojego nastroju tworzony przy użyciu pomiarów wykonywanych przez aplikację mobilną. Nad tym wszystkim czuwa psychoterapeuta, który ma wgląd w wyniki uzyskiwane przez pacjenta podczas ćwiczeń.

To już działa w Holandii
Jednym z krajów, w których terapia z wykorzystaniem internetu ma powszechne zastosowanie jest Holandia. Poniżej kilka faktów i liczb dotyczących tego, jak wygląda w praktyce.

  • Leczenie z wykorzystaniem internetu zostało włączone do pakietu standardowych procedur medycznych i terapeutycznych, zarówno w ramach publicznej, jak i prywatnej opieki zdrowotnej.
  • Formy leczenia depresji z wykorzystaniem internetu rozwijane są w Holandii od ponad dekady. Oferowane są przede wszystkim osobom z objawami łagodnych oraz umiarkowanych stanów depresyjnych. Terapie online projektowane są głównie w oparciu o elementy terapii poznawczo-behawioralnej (ICBT), często łączone są z leczeniem tradycyjnym, w tym farmakoterapią.
  • Obecnie większość publicznych instytucji opieki zdrowotnej (ponad 70%) oferuje możliwość realizacji terapii depresji z przynajmniej częściowym wykorzystaniem narzędzi online.
  • Leczenie z wykorzystaniem internetu skierowane jest przede wszystkim do pacjentów z objawami depresji. Jest też stosowane w terapii ADHD, uzależnień, zaburzeń lękowych, stresu zawodowego oraz demencji.
  • Zgodnie z krajowymi rekomendacjami, od 2012 roku terapia depresji z wykorzystaniem internetu jest refundowana w ramach podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Obecnie rozwijane są coraz bardziej zaawansowane programy leczenia z wykorzystaniem internetu, w tym z wykorzystaniem aplikacji mobilnych. Rozwój terapii wykorzystujących nowe technologie ma poprawić jakość usług medycznych, uprościć procedury i ułatwić dostęp do leczenia, a nawet częściowo zastąpić tradycyjne formy leczenia.
 
Z badań zagranicznych wynika m.in, że:
  • terapia internetowa jest równie skuteczna jak tradycyjna, ale jest od niej mniej kosztowna dla pacjenta i bardziej opłacalna dla systemu zdrowotnego, a także pozwala oszczędzić czas terapeucie,
  • psychologiczne interwencje internetowe są skuteczne w zwalczaniu depresji,
  • psychologiczne interwencje internetowe są bardziej skuteczne niż tradycyjne formy pomocy w zwiększaniu poziomu wiedzy i zmianie zachowań dotyczących m.in. odżywiania, korzystania z leczenia i odchudzania.
Projekt dla 11 krajów
Celem projektu E-COMPARED, który jest finansowany przez Komisję Europejską, jest sprawdzenie skuteczności terapii depresji z wykorzystaniem internetu, szczególnie w krajach, w których dotychczas tego nie robiono (np. w Polsce) i które różnią się zarówno systemami opieki zdrowotnej, jak i dostępem do terapii tradycyjnej. Badacze w ramach konsorcjum naukowego porównają także koszty prowadzenia obu form pomocy psychologicznej. Na zakończenie projektu powstanie naukowa rekomendacja w jaki sposób terapia depresji z wykorzystaniem internetu może być w opłacalny sposób zintegrowana z istniejącymi systemami specjalistycznej opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej. Naukowcy przygotują także uzasadnienie dla wprowadzenia zmian strukturalnych w tych systemach.
E-COMPARED („Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresją”) to międzynarodowy projekt badawczy dotyczący skuteczności i opłacalności finansowej leczenia depresji z wykorzystaniem internetu (2014-2016). Jego celem jest sformułowanie rekomendacji opartych o wyniki badań naukowych, które będą punktem wyjścia do wdrożenia terapii depresji z wykorzystaniem internetu. Projekt jest realizowany w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej (numer projektu 603098). Uczestniczy w nim 11 krajów: Holandia, Szwecja, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Irlandia, Szwajcaria, Francja, Belgia, Portugalia i Polska.

Oprac (dar) na podstawie materiałów SWPS

Wstecz