Wieści

Badanie: dlaczego Polki nie chcą mieć dzieci?

Zaledwie 4% Polaków twierdzi, że nie chce mieć dzieci w ogóle. Ponadto cały czas w Polsce dominuje preferencja modelu rodziny 2+2, a nawet 2+3. Według Polaków  idealna rodzina to rodzice i dwójka (61%) a nawet trójka dzieci (30%). Rodzina z jednym dzieckiem to preferencja zaledwie 5% Polaków. Dlaczego więc tak mało się rodzi dzieci w Polsce i najbardziej powszechny jest model rodziny, którego Polacy wcale nie chcą: małżeństwo z jednym dzieckiem?

Po pierwsze, spośród tych, którzy nie mają jeszcze dzieci, przyczyny często są bardzo proste – wynikające po prostu z braku odpowiedniego partnera. Takich, którzy nie mają dzieci i zdecydowanie nie chcieliby ich mieć w przyszłości jest zaledwie 9%, Natomiast 78% myśli o posiadaniu potomstwa.

Wyniki przeprowadzonego badania pokazują, że istnieje wiele mitów, nieprawdziwych przekonań i stereotypów nagromadzonych wokół kwestii dzieci i tego co, według opinii publicznej, powstrzymuje Polaków przed ich posiadaniem. Nie zawsze jest to zbieżne z tym, co naprawdę jest problemem. Najważniejszymi przyczynami nie posiadania większej liczby dzieci są niewystarczające warunki materialne (74%) oraz obawa przed ich pogorszeniem (61%). Co ciekawe, obawy związane z utratą pracy lub zachwianiem kariery zawodowej są wskazywane zdecydowanie rzadziej. Pokazuje to, że rzeczywiste przyczyny odbiegają od tego „co ludziom się wydaje”.

Badani wskazują również, że brak w Polsce dobrej polityki prorodzinnej – niemal 90% uważa, że jest ona zła. Na dodatek Polacy mają poczucie, że „wszędzie” w tym obszarze jest lepiej niż w Polsce. Uważają, że najlepsza polityka prorodzinna jest w Norwegii, Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech. Wierzą nawet, że polityka prorodzinna w Hiszpanii, Czechach czy Rosji też jest lepsza niż w Polsce.

Aby poprawić tę sytuację, zdaniem większości, potrzebne są rozwiązania systemowe: ludziom musi się „żyć lepiej i normalniej”. Rozwiązaniem nie jest jednorazowa pomoc (jak np. becikowe czy płatny urlop dla ojca), ale działania długofalowe: wyższe zarobki (61% Polaków), systematyczne dodatki do pensji za każde dziecko (45%), stabilizacja na rynku pracy (44%) oraz systemowe ułatwienia dla pracujących matek (34%).

Badanie zostało zrealizowane w styczniu 2015 roku przez Panel Badawczy Ariadna dla Warsaw Enterprise Institute. Badanie zostało przeprowadzone metoda CAWI na próbie 1078 osób – dorosłych Polaków. Próba była ogólnopolska, reprezentatywna ze względu na płeć, wiek i wielkość miejscowości zamieszkania.

foto: Sedlacek/shutterstock.com

Wstecz