Wieści

Lek na niesprawiedliwość

W marcowym wydaniu „Current Biology” wyjaśniają, jak dostępność neuroprzekaźnika, dopaminy, w płatach czołowych zmienia spostrzeganie i reagowanie na nierówny, niesprawiedliwy podział dóbr. Uczestnicy eksperymentów otrzymywali najpierw placebo, a potem lek Tolcapone (stosowany właśnie w leczeniu choroby Parkinsona), następnie brali udział w prostych grach ekonomicznych, polegających na dzieleniu się jakimś dobrem (np. pieniędzmi).

Tylko po podaniu leku uczestnicy bardzo negatywnie oceniali sytuację, w której podział był niesprawiedliwy, niezależnie od tego, kto był bardziej poszkodowany. Bardziej też dążyli do wyrównania i przywrócenia sprawiedliwości. Zdaniem autorów uzyskane wyniki mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia zaburzeń społecznych, jakie niekiedy towarzyszą chorobom psychicznym. Zarazem przydałoby się taki lek podać niektórym pracownikom banków czy korporacji. 

Marek Binder


Wstecz