Wieści

Warto gimnastykować umysł

Jak tłumaczy, praca umysłowa może być doskonałą receptą na zbudowanie poznawczej „rezerwy”, przeciwdziałającej szybkiemu umysłowemu starzeniu się. Naukowiec wraz ze współpracownikami przebadał ponad tysiąc siedemdziesięciolatków. Badani najpierw wypełnili kwestionariusz dotyczący ich przeszłości zawodowej, po czym poddano ich testom mierzącym pamięć i sprawność myślenia. Okazało się, że niezależnie od indywidualnych zdolności i predyspozycji, ci badani, których praca polegała na kontaktach z ludźmi lub wymagała zaawansowanego przetwarzania danych, np. architekci, mieli znacznie lepszą pamięć i lepiej wypadali w testach sprawności myślenia niż osoby, które w przeszłości wykonywały pracę o charakterze fizycznym. 

(km)Wstecz