Wieści

Skala Bilansu Decyzyjnego

Model ten opisuje kolejne stadia procesu zmiany. Początkowo jednostka zaprzecza temu, że ma jakikolwiek problem z nadużywaniem alkoholu. Natomiast w kolejnym stadium – kontemplacji – człowiek przyznaje, że zmaga się z alkoholizmem i dostrzega możliwość zmiany. W tej fazie kluczową rolę odgrywa „bilans decyzyjny” – proporcja argumentów „za” i „przeciw” zmianie zachowania. Dzięki bilansowi wzrasta (lub maleje) motywacja do podjęcia terapii i wyjścia z nałogu. Dr hab. Jan Chodkiewicz z Uniwersytetu Łódzkiego przygotował polską adaptację Skali Bilansu Decyzyjnego autorstwa Wayne’a F. Velicera i współpracowników. Naukowiec zbadał różnice w zakresie bilansu decyzyjnego u osób utrzymujących abstynencję oraz tych, które wróciły do nałogu. Badacz stwierdził, że Skala Bilansu Decyzyjnego może być pomocna w terapii uzależnień.

Artykuł ukazał się w „Polskim Forum Psychologicznym” (2013, t. 18, nr 3, s. 319–332).


Wstecz