Wieści

Ketamina na depresję

Wyniki badań zespołu naukowców pod jego kierownictwem opublikowano w październikowym numerze „Translational Psychiatry”. Szybkość efektu leczniczego jest tutaj szczególnie ważna, bo większość leków przeciwdepresyjnych zaczyna efektywnie działać po 2–3 tygodniach regularnego zażywania. Zarate dowodzi natomiast, że uzyskał efekt antyanhedoniczny (anhedonia jest jednym z tzw. osiowych objawów depresji i polega na utracie radości życia) już po 40 minutach. Badanie PET czynności mózgu pokazało, że efekt ten jest powiązany ze wzrostem aktywności we fragmencie kory o nazwie przedni zakręt obręczy oraz w podkorowym skupisku neuronów o nazwie skorupa.   

Marek Binder

Wstecz