Wieści

Obama i APA razem przeciw „terapii” konwersyjnej

W ubiegłym tygodniu prezydent Barack Obama potępił tzw. „terapię" konwersyjną wobec osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych) i wezwał do podejmowania wysiłków na rzecz budowania społeczeństwa, w którym osoby o odmiennej orientacji lub tożsamości płciowej są akceptowane. „Terapia” konwersyjna podejmuje próbę zmiany orientacji osób homo- i biseksualnych na wyłącznie heteroseksualną. W przypadku osób transseksualnych, których płeć psychiczna różni się od biologicznej, taka „terapia” ma na celu przekonanie ich, że skoro urodziły się w ciele kobiety lub mężczyzny, to taka jest ich tożsamość płciowa.

Wystąpienia prezydenta Stanów to reakcja na kolejne nagłośnione przez media samobójstwo nastolatka LGBT, którego rodzina skierowała na „terapię" konwersyjną. Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA) wyraziło poparcie dla stanowiska prezydenta Obamy oraz przypomniało swoją rezolucję dotyczącą „terapii" konwersyjnej z 2009 roku, w której wezwało terapeutów i psychologów, by nie informowali pacjentów, że mogą zmienić orientację seksualną poprzez terapię lub pokrewne oddziaływania, ponieważ nie jest to możliwe. APA zaleca również, by środowisko psychologiczne informowało również o negatywnych skutkach „terapii" konwersyjnej, która wiąże się z wielkimi kosztami emocjonalnymi i może prowadzić do psychopatologii. Osoby, które były jej poddawane, częściej niż inne cierpią na depresję i inne problemy psychiczne oraz podejmują próby samobójcze. Rezolucja APA została wydana na podstawie raportu, opartego na szczegółowym przeglądzie badań nad „terapią" konwersyjną.

W USA trwa od dłuższego czasu gorąca debata o żniwie, jakie zbiera „terapia" konwersyjna i sposobach zapobiegania samobójstwom młodych osób LGBT, zwłaszcza pochodzących z małych miast i terenów wiejskich. Samo określenie „terapia” dla oddziaływań konwersyjnych jest kontrowersyjne, ponieważ homoseksualność nie jest zaburzeniem, tylko jednym z wariantów orientacji seksualnej człowieka. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w 1973 roku wykreśliło homoseksualizm z klasyfikacji chorób, w 1991 roku to samo uczyniła Światowa Organizacja Zdrowia.

Oprac. PP na podst. APA
Źródła:
http://www.apa.org/news/press/releases/2015/04/therapies-sexual-orientation.aspx
http://www.apa.org/pi/lgbt/resources/therapeutic-response.pdf
http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_4_2013/79Dora_PT4_2013.pdf

foto: keymoon/shutterstock.com

Wstecz