Wieści

Skala wrażliwości na kary i nagrody (SPSRQ-SF)

Dwa pierwsze systemy opisują różnice indywidualne we wrażliwości na sygnały zapowiadające możliwość uzyskania nagrody (BAS) oraz kary (BIS). Dr Agata Wytykowska, dr Wojciech Białaszek i prof. Paweł Ostaszewski ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej przygotowali polską wersję Skali wrażliwości na kary i nagrody (SPSRQ-SF) do pomiaru indywidualnej wrażliwość behawioralnego układu dążenia i hamowania. Badacze przeprowadzili badania, które potwierdziły, że polska adaptacja skali SPSRQ charakteryzuje się dobrymi właściwościami psychometrycznymi.

Artykuł ukazał się w piśmie „Studia Psychologiczne” (2014, t. 52, z. 2, s. 28–39).


Wstecz