Wieści

4 mity związane z ludzkim mózgiem

1. Ludzie używają jedynie 10% swojego mózgu
Skanowanie mózgu za pomocą technologii PET i fMRI jednoznacznie pokazuje, że praktycznie każda część mózgu jest aktywna przez cały czas, nawet w trakcie snu. W mózgu bardzo trudno jest znaleźć jakiś rejon, którego uszkodzenie nie prowadziłoby do utraty pewnych zdolności. Gdybyśmy korzystali tylko z 10% mózgu, to większość jego uszkodzeń powinna nie wywierać na nas żadnych negatywnych skutków. Tak jednak nie jest.

2. Intensywność wspomnień wpływa na ich trafność

Myśl taka wydaje się intuicyjna – skoro pamiętamy coś wyraźnie, to łatwo pomyśleć, że dane wspomnienie odpowiada jakoś rzeczywistości. Niestety to mit. Niektórzy badacze twierdzą, że rzeczywiście prawdziwe wspomnienia są odrobinę bardziej emocjonalne, ale różnica jest tak niewielka, że nie jest możliwe ocenienie wiarygodności tego, co pamiętamy na podstawie intensywności wspomnienia.

3. Lewa półkula mózgu jest racjonalna, a prawa kreatywna

Przekonanie, że lewa półkula odpowiada za logiczne, analityczne myślenie, podczas gdy kreatywność i aktywność artystyczna ulokowana jest w prawej półkuli mózgu jest dość powszechne. Wiele badań wskazuje jednak, że przez większą część czasu niezależnie od tego jaką aktywność wykonuje nasz umysł, to nasze mózgi wykorzystywane są w całości, bez przewagi którejś z półkul. Co prawda naukowcy zaobserwowali, iż pewne zadania angażują określone rejony mózgu bardziej niż inne, jednak nie ma żadnych dowodów na to, że lewa bądź prawa półkula odpowiadają za jakiś specyficzny rodzaj pracy umysłu. To połączenia między różnymi rejonami mózgu umożliwiają ludziom zarówno kreatywność jak i racjonalność.

4. Ilość komórek w mózgu nie zmienia się od narodzin aż do śmierci

Jest w tym trochę prawdy, zdecydowana większość komórek mózgowych powstaje w fazie prenatalnej, następnie wzrost liczby komórek następuje również w okresie niemowlęctwa. Nie jest jednak prawdą, że nowe komórki nie powstają w późniejszym okresie życia. W hipokampie – elemencoe układu limibcznego odpowiedzialnym głównie za pamięć, uczenie się i emocje – powstawanie nowych komórek można zaobserwować nawet w podeszłym wieku.

oprac. fb na podstawie:
http://www.scientificamerican.com/article/do-people-only-use-10-percent-of-their-brains/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18569679
https://www.oecd.org/edu/ceri/neuromyth6.htm

grafika:SpeedKingz/shutterstock.com


Wstecz