Wieści

Pomoc psychoterapeutyczna zmiejsza liczbę samobójstw, ale nie w Polsce

W badaniu, którego wyniki niedawno opublikowano na łamach „The Lancet Psychiatry”, naukowcy analizowali losy ponad pięciu tysięcy Duńczyków, którzy po epizodzie autodestrukcyjnym (np. próbie samobójczej czy samookaleczeniu) otrzymali pomoc terapeutyczną, porównując je do historii osób, które doświadczyły podobnych trudności, ale nie miały możliwości skorzystania z psychoterapii. Okazało się, że w grupie objętej specjalistyczną pomocą, w kolejnych latach popełniono o ponad 1/4 samobójstw mniej, niż wśród tych osób, które jej nie otrzymały. Zdaniem Erlangsen wyniki jednoznacznie podkreślają skuteczność oddziaływań terapeutycznych oraz ich wagę w obliczu walki ze współczesną plagą samobójstw.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia na świecie co 40 sekund jedna osoba odbiera sobie życie. W Polsce samobójstwa są główną przyczyną zgonów młodzieży. Według raportu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jednym z bezpośrednich powodów tego zjawiska może być długi okres oczekiwania na pomoc psychiatryczną oraz brak ośrodków pomocy doraźnej w sytuacjach kryzysowych, a także działań prewencyjnych. W wielu krajach europejskich i na świecie wskaźnik samobójstw znacząco się obniżył dzięki wdrożeniu programów zapobiegania im. W Polsce takie działania zostały wpisane w harmonogram Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, który miał obowiązywać od 2011 roku. Niestety, zgodnie z raportem PTP, mimo iż były one uznane za priorytetowe, do tej pory nie doczekały się realizacji.

(km)
foto: Photographee.eu/shutterstock.com
Wstecz