Wieści

Rdzeń z hodowli

Dotychczas jedną z głównych przeszkód w otrzymaniu bardziej złożonych narządów „z probówki” była trudność w odtworzeniu ich skomplikowanej wewnętrznej struktury. W artykule oczekującym na publikację w „Stem Cell Reports” Meinhardt i współpracownicy opisują wymyśloną przez siebie specjalną metodę, która rozwiązuje ten problem. Aby zapewnić uporządkowany rozwój komórek macierzystych, zostały one umieszczone w specjalnym żelu, który sprawił, że wydzielane przez komórki macierzyste sygnały chemiczne sterujące tworzeniem się zrębów struktury rdzenia mogły skutecznie oddziaływać na pozostałe komórki.

Marek Binder


Wstecz