Wieści

Lusterka intuicji

Te komórki nerwowe uaktywniają się zarówno podczas wykonywania czynności jak i obserwowania, jak wykonują je inne osoby. Prof. Teresa Rostowska z Uniwersytetu Gdańskiego i dr hab. Jan Rostowski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego oraz pracownik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie (zmarły w ubiegłym roku wybitny psycholog) dokonali przeglądu badań nad rolą neuronów lustrzanych w komunikacji interpersonalnej. Przypuszcza się, że te neurony przyczyniają się do intuicyjnego rozumienia tego, co inni ludzie robią i jakie są ich intencje. Wyniki badań potwierdzają, że osoby empatyczne i obdarzone dobrą intuicją, cechują się silniejszą o ok. 40% aktywizacją systemu neuronów lustrzanych – zwłaszcza w obszarach przedruchowych, ciemieniowych i somatosensorycznych. Ta sieć neuronalna wydaje się być zatem kluczowa dla odczuwania empatii oraz komunikacji z innymi ludźmi.

Artykuł został opublikowany w piśmie „Psychologia Rozwojowa” (2014, t.19, nr 2, s. 49–65).

grafika: xrender/shutterstock.com

Wstecz