Wieści

SLI: ukryty problem?

Maluchy później uczą się mówić, a gdy już zaczną, ich możliwości językowe są ograniczone: mają ubogi słownik, problemy z gramatyką, a także nie rozumieją złożonych zdań. Mimo że mają dobry słuch, są sprawne intelektualnie, a ich układ nerwowy funkcjonuje prawidłowo, są narażone na niepowodzenia edukacyjne. Badaczki – prof. Gina Conti-Ramsden z University of Manchester, prof. Dorothy V. M. Bishop i prof. Margaret J. Snowling z University of Oxford, dr Courtenay Frazier Norbury z University of London oraz Becky Clark – w swoim artykule postanowiły przyjrzeć się zaburzeniu, zwracając uwagę na niską świadomość społeczną SLI.

Autorki podkreślają, że choć trudności, które dotykają dzieci cierpiące na specyficzne zaburzenia językowe, mają duży wpływ na ich przyszłą edukację i życie zawodowe, dysfunkcja ta, w porównaniu do dysleksji czy zaburzeń ze spektrum autystycznego, nie jest częstym przedmiotem badań. Z powodu braku odpowiednich działań edukacyjnych wśród rodziców i nauczycieli większość dzieci z SLI nie jest diagnozowana i nie otrzymuje pomocy. Zmiana tego stanu rzeczy oraz podnoszenie świadomości społecznej są niezwykle ważne.

Artykuł opublikowano w „Psychology of Language and Communication” (2014, t. 18, nr 2, s. 143–148).

Wstecz