Wieści

Konferencja: "Trauma. Doświadczenie, zapis, terapia"

 W psychoanalizie lacanowskiej trauma traktowana jako uderzenia słowa w ciało, czego skutki człowiek doświadcza w dalszym życiu w formie pewnych powtórzeń, choć w innej scenerii życiowej, co wprowadza go w stan permanentnej konfuzji.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, co pozwoli na spojrzenie na temat traumy w z wielu punktów widzenia oraz na dyskusje, m.in, o:
- warunkach psychicznych zachodzących  w umyśle ludzkim,  które prowadzą do powstania wydarzenia traumatycznego.
- traumy zbiorowej, jak na przykład: doświadczenie wojny, Holocaust, katastrofa lotnicza i żywiołowa, 
- fascynacji zjawiskiem traumy przez artystów, dla których środkiem do wyrażenia własnych przeżyć i poglądów jest obraz, dźwięk, tekst, ruch,
- skutkach traumy dla podmiotu ludzkiego, co w praktyce klinicznej  uwydatnia się ze szczególną wyrazistością i wyznacza kierunek kuracji  

Więcej informacji i zapisy na stronie: www.trauma.psychoanaliza.com.pl  

Uwaga! Pracownicy oraz studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają wstęp bezpłatny.

Wstecz