Wieści

Samospełniająca się otyłość

Amerykańska Akademia Pediatryczna zaleca lekarzom, by podczas każdej wizyty pytali młodych pacjentów, co myślą o swojej sylwetce. Jeśli ich wyobrażenie dalece różni się od rzeczywistości, może to oznaczać, że cierpią na zaburzenia odżywiania, takie jak bulimia czy anoreksja, ale też – jak sugeruje Sutin – że w przyszłości mogą mieć skłonność do otyłości. Autorka przeanalizowała dane dotyczące ponad 6 tysięcy osób, badanych w wieku 16 i 28 lat. Podczas pierwszej wizyty proszono je, by na skali od 1 do 5 oszacowały, ile ważą (gdzie 1 oznaczało dużą niedowagę, a 5 – znaczną nadwagę).

W porównaniu z nastolatkami, którzy postrzegali siebie jako przeciętnych, ci, którzy uważali się za otyłych, podczas drugiej wizyty, czyli już w wieku 28 lat, znacznie częściej faktycznie byli otyli. Jak przypuszczają autorzy, może to być spowodowane na przykład tym, że młodzi ludzie uważający się za otyłych uciekają się do szkodliwych sposobów walki z kilogramami, np. sięgają po tabletki odchudzające, stosują głodówki albo prowokują wymioty. Związek między myśleniem o sobie jako o otyłym a faktyczną nadwagą jest bardziej wyraźny u chłopców niż u dziewcząt. 

(meh)
foto:YanLev/shutterstock.com

Wstecz