Wieści

Istota mężczyzny

1. Mężczyźni lepiej orientują się w przestrzeni.
Natomiast panowie gorzej niż kobiety radzą sobie z zadaniami werbalnymi i wymagającymi lokalizacji drobnych przedmiotów w przestrzeni.
Stereotyp mówi, że mężczyźni są lepsi od kobiet w matematyce, rzeczywiście ich przewaga nad płcią piękną ujawnia się po 15. roku życia i z wiekiem narasta. Pytanie, czy nie jest to przypadkiem efektem samego stereotypu? Z badań wynika, że panowie są bardziej zróżnicowani co do uzdolnień matematycznych - są wśród nich zarówno wyjątkowi geniusze, jak i zupełne beztalencia. Kobiety ujawniają bardziej wyrównany poziom uzdolnień. 

2. Mężczyźni mają nieco wyższą samoocenę, częściej też przypisują sukces swoim zdolnościom, a źródeł niepowodzenia upatrują w czynnikach zewnętrznych.

Są mniej podatni na perswazję i presję grupy. W sytuacji nacisku bronią swych opinii, traktują życie jak rywalizację, w której walczy się o zachowanie niezależności.  Jak dowodzą Hazel Markus i Romin Tafarodi, panowie wolą postrzegać siebie jako niezależnych, wyjątkowych i samowystarczalnych. Co więcej, na tym opierają poczucie własnej wartości, podczas gdy dla pań ważna jest więź z innymi członkami grupy. Jak dowodzą Roy Baumeister i Kristin Sommer, mężczyzna prezentuje się innym jako niezależny, by udowodnić,  że posiada zdolności przywódcze. 

3. Mężczyźni deklarują większą skłonność do pomagania.

Chodzi tu o pomoc obcej osobie w wieloznacznej, publicznej sytuacji, na przykład nieznajomemu leżącemu na ulicy lub tonącemu dziecku. W takich okolicznościach normy nakazują działanie właśnie mężczyźnie jako bohaterowi ratującemu ofiary i zdobywającemu nagrody. Opiekuńczość pań ujawnia się za to raczej w relacjach z dziećmi, krewnymi, osobami starszymi i chorymi.

4. Mężczyźni są bardziej agresywni.
 
To oni są sprawcami większości (90 proc.) bójek, rozbojów i morderstw. Oni też w większości (70 proc.) padają ich ofiarą. Mężczyźni biją się głównie między sobą, rywalizując o atrakcyjne partnerki. Badania Ann Bettencourt i Normana Millera dowodzą, że mężczyźni szczególnie ostro reagują na podważanie ich kompetencji. Jeśli partner zdradza, to kobieta myśli o wyrządzeniu krzywdy emocjonalnej, a mężczyzna o napaści fizycznej. Dla kobiety agresja jest sposobem wyładowania złości, dla panów narzędziem, za pomocą którego próbują podporządkować sobie innych.

5. Mężczyźni chcą seksu szybciej, częściej i z większą liczbą partnerek.

Wynika to, jak zakłada Robert Trivers, z różnicy w inwestycjach rodzicielskich: ciężar urodzenia i wychowania dzieci przez wieki spoczywał głównie na kobiecie. Mężczyźnie zaś opłacało sie zapłodnić jak najwięcej samic. Do dziś mężczyźni silniej akceptują seks przedmałżeński i pozamałżeński, w tym przelotny, bez zaangażowania emocjonalnego. Wcześniej rozpoczynają pożycie, mają większą liczbę partnerek i odbywają więcej stosunków. Pytanie: z kim je odbywają? A może obie płcie tylko się chwalą: kobiety swą wstrzemięźliwością, a mężczyźni - licznymi podbojami.  

Skąd się biorą różnice między kobietami i mężczyznami?
Są trzy teorie na ten temat. Pierwsza – zróżnicowanej socjalizacji – zakłada, że różnice wynikają z norm kulturowych. W zależności od płci dzieci dostają inne zabawki, inaczej są ubierane, za co innego są karcone, do czego innego zachęcane. Zgodnie z koncepcją ewolucyjną, mężczyźni zajmowali się myślistwem, stąd ich przewaga w zdolnościach przestrzennych, a kobiety parały się zbieractwem, dlatego mają dobrą pamięć lokalizacji drobnych przedmiotów. Zgodnie z teorią strukturalno-społeczną, różnice płci wynikają z odmiennego położenia kobiet i mężczyzn w społeczeństwie i z pełnionych ról. Kobiety rodzą dzieci i opiekują się nimi. Mężczyźni zarabiają na utrzymanie rodziny i pną się po drabinie władzy.

Oprac. Dorota Krzemionka na podst.: Bogdan Wojciszke (red.), Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice, GWP, Gdańsk 2002 oraz Douglas Kenrick, Steven Neuberg i Robert Cialdini, Psychologia społeczna, GWP, Gdańsk 2002

Czy się różni mózg kobiety od mózu mężczyny? Może odmienną reakcją na humor?foto: Sidarta/shutterstock.com

Wstecz