Wieści

Żyj po swojemu! - konkurs

Czekamy na Wasze prace do niedzieli. Ślijcie je na adres konkurs@charaktery.com.pl. Zwycięzców ogłosimy w piątek (13.03.2015).

Regulamin:

1) Każdy uczestnik konkursu może przesłać dowolną liczbę zgłoszeń.
2) Konkurs trwa od 5 marca do 8 marca 2015 roku.
3) W konkursie biorą krótkie prace pisemne (do 5 zdań), na zadany przez redakcję „Charakterów” temat.
4) Prace należy zgłaszać przez e-mail: konkurs@charaktery.com.pl
5) Każdy uczestnik, zgłaszając się do konkursu, poświadcza, że jest autorem nadesłanej pracy, przekazuje Wydawnictwu Charaktery prawa autorskie do pracy oraz wyraża zgodę na publikację nadesłanej pracy w magazynie „Charaktery”, portalu www.charaktery.eu lub portalach społecznościowych.
6) Jury w składzie Dariusz Ryń, Agnieszka Chrzanowska, Stanisław Białek wybierze najciekawsze teksty, które będą publikowane w magazynie „Charaktery”.
7) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 13 marca 2015 r. na stronie www.charaktery.eu.
8) Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisy Facebook, Twitter, Nasza Klasa, ani z nimi związany.
9) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu. Informacje o wszelkich zmianach zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.charaktery.eu

foto: / Shutterstock.com

Wstecz