Wieści

Ból palacza

Swoje obserwacje badacz uzasadnia, odwołując się do wyników długoterminowych badań z udziałem dorosłych pacjentów cierpiących z powodu przewlekłych bólów pleców. Kilkakrotnie poddawano ich rezonansowi magnetycznemu, aby ustalić, jak działają ich ośrodki mózgowe. Oceniano również natężenie bólu. Analizowano głównie obszary mózgu biorące udział w utrwalaniu się nałogów i uczeniu się celowym – jądro półleżące i korę przedczołową przyśrodkową. Te obszary „komunikują się” wzajemnie, a siła ich połączenia pozwala przewidywać, kto będzie cierpiał na chroniczne bóle. – To połączenie jest bardzo silne u palaczy, a zarazem u osób, które przestały palić, drastycznie się osłabia. Wraz z tym spadkiem rośnie odporność na ból – wyjaśnia Petre. 

(meh)
foto: Milles Studio/shutterstock.com

Wstecz