Wieści

Miasto czy wieś?

Wzrost popularności lokalizacji wiejskich jest w dużej mierze efektem spadku atrakcyjności życia w małych miasteczkach (obecnie preferuje je 18 proc. badanych, spadek o 8 punktów procentowych od 1998 roku). Chęć mieszkania w średnich i dużych miastach, deklaruje obecnie podobna jak w 1998 roku grupa badanych (odpowiednio 22 proc. i 18 proc.). Największą stabilnością charakteryzuje się atrakcyjność największych miast.

Równocześnie rośnie zadowolenie mieszkańców wsi ze swojego miejsca zamieszkania. Obecnie niemal trzy czwarte (73%), nawet mając nieograniczone możliwości wyboru, pozostałoby na wsi (wzrost o 14 punktów procentowych od 1998 roku).

W przeciwnym kierunku zmienia się natomiast nastawienie mieszkańców miast liczących do 20 tys. ludności. Obecnie tylko dwie piąte chciałoby mieszkać w małym miasteczku. Jeszcze przed dziewięcioma laty większość mieszkańców najmniejszych miast (54 proc.) wskazywała na małe miasteczka jako preferowane lokalizacje, a pod koniec lat dziewięćdziesiątych – nawet dwie trzecie (67 proc.).

Niemal połowa badanych chcących mieszkać na wsi ceni sobie spokój i jest przekonana, że tylko tam go znajdzie. Co trzeci (30 proc.) wskazywał natomiast na swoje przywiązanie do miejsca, z którego pochodzi. Blisko co piąty badany preferujący mieszkanie na wsi stwierdził, że ważne dla niego jest zdrowe środowisko. Badani chcący mieszkać na wsi dość często za istotne uważają także swobodę i przestrzeń (13 proc.) oraz bliskość przyrody (12 proc.). Pozostali uzasadniali swój wybór przekonaniem o ściślejszych więziach społecznych w społecznościach wiejskich (8 proc.), korzyściami z prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego albo chociaż z posiadania ogródka – szczególnie w kontekście samowystarczalności (6 proc.), negatywnymi opiniami o życiu w mieście (5 proc.), a także większym poczuciem bezpieczeństwa (5 proc.), lepszymi warunkami mieszkaniowymi (3 proc.) oraz niższymi kosztami utrzymania (3 proc.) na wsi.

Lista zalet dużego miasta jest krótsza. Osoby wabione światłami wielkiego miasta są bardziej do siebie podobne pod względem motywacji. Co trzeci badany wskazywał na rynek pracy (35 proc.) i ofertę kulturalno-rozrywkową (31 proc.), co czwarty na rozbudowaną infrastrukturę (24 proc.), ale także przywiązanie do miejsca zamieszkania (23 proc.), a co piąty na możliwości rozwoju (21 proc.). Nieliczni mówili o wygodzie (5 proc.), dobrych warunkach dla dzieci (3 proc.) i małych odległościach – „wszędzie blisko” (3 proc.).

źródło:CBOS
grafika: Julianka/shutterstock.com

Wstecz