Wieści

Nienawiść dobrze się trzyma

Dr hab. Michał Bilewicz, dr Mikołaj Winiewski oraz doktoranci Marta Marchlewska i Wiktor Soral, naukowcy z Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Batorego - zbadali, jaka jest w Polsce akceptacja dla mowy nienawiści.

Pojęciem tym określa się wypowiedzi lżące, wyszydzające i poniżające grupy i jednostki z powodów takich, jak: przynależność etniczna i religijna, płeć, wiek, orientacja seksualna czy niepełnosprawność.Badania przeprowadzono dwukrotnie: najpierw wśród ponad 650 młodych ludzi, a następnie wśród 1000 osób dorosłych. Uczestnikom przedstawiano wypowiedzi zakwalifikowane jako mowa nienawiści – wybrano stwierdzenia zbliżone pod względem tematów i nasilenia wrogości. Największą akceptację mowy nienawiści w Polsce odnotowano wobec osób LGBT – co piąty badany uważał za dopuszczalne w przestrzeni publicznej nawet najbardziej obraźliwe wypowiedzi dotyczące tej mniejszości.


Naukowcy zbadali również przyczyny przyzwolenia na mowę nienawiści w przestrzeni publicznej. W przypadku młodych ludzi kluczowe znaczenie ma tu akceptacja uprzedzeniowego światopoglądu. Natomiast dorośli Polacy uzasadniają dopuszczalność mowy nienawiści „wyczuleniem na wolność słowa”, choć badania pokazują, że taka postawa wynika przede wszystkim z uprzedzeń wobec mniejszości.

Raport został opublikowany przez Fundację im. Stefana Batorego (Warszawa, 2014).

grafika: Rebelf/shutterstock.com

Wstecz