Wieści

Nocna praca nie popłaca

Zespół Tuckera udowodnił, że praca na trzecią zmianę niekorzystnie wpływa nie tylko na zdrowie fizyczne pracowników, ale i na ich zdolności poznawcze. Badacze na przestrzeni lat oceniali funkcjonowanie umysłowe ponad 3000 badanych, którzy pracowali w systemie zmianowym. Co dziesięć lat za pomocą testów mierzono sprawność pamięci krótkotrwałej i długotrwałej, szybkość przetwarzania informacji oraz ogólny poziom zdolności poznawczych ochotników. Okazało się, że osoby, które kiedykolwiek przez dłuższy okres pracowały na zmiany, osiągały znacznie niższe wyniki we wszystkich testach.

Co więcej, z badań wynika, że mózgi osób pracujących na nocne zmiany dłużej niż dekadę funkcjonowały jak mózgi osób starszych o ponad sześć lat. Badacze postanowili sprawdzić, czy przerwanie pracy w szkodliwym trybie może przyczynić się do odwrócenia jego groźnych następstw. I uważają, że jest to możliwe, lecz nie wcześniej niż po 5 latach. Naukowcy sugerują, że w związku z wynikami badań korzystne byłoby regularne monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących w systemie zmianowym. 

(km)
grafika: Aleutie/shutterstock.comWstecz