Wieści

Potrzebna Konwencja

Luis Alarcon: Ta Konwencja jest Polsce bardzo potrzebna. Mam, nadzieję, że jeśli wejdzie w życie, jej zapisy przyczynią się do ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce a przede wszystkim do zwiększenia bezpieczeństwa osób krzywdzonych lub/i zagrożonych. A jest to problem bardzo poważny. Statystyki badań sondażowych pokrywających się z raportami Światowej Organizacji Zdrowia i ONZ mówią, że odsetek rodzin dotkniętych przemocą waha się na poziomie między 20-25 procent. Jest to średnia występująca w krajach europejskich. Czyli, w co piątej polskiej rodzinie mamy do czynienia ze znaczącymi aktami przemocy. Na specjalny telefon Niebieskiej Linii – czynny tylko w ciągu dnia - zgłasza się rocznie około 14 tys. osób, które doświadczyły tego zjawiska. Konwencja min. zobowiązuje władze kraju, które ją przyjęły, aby uruchomić specjalny całodobowy telefon, pod którym ofiary przemocy domowej będą mogły zgłaszać się o pomoc. Bardzo na to liczymy.

Trzeba przyznać, że w ciągu minionych dwudziestu lat dorobiliśmy się bardzo wielu instrumentów prawnych, społecznych, edukacyjnych, rozmaitych administracyjnych rozwiązań systemowych, aby przeciwdziałać przemocy w rodzinie. Mamy np. ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, rozporządzenie w sprawie wszczęcia procedury niebieskiej karty itd. Mamy niezłą infrastrukturę, ale jednak to jest zdecydowanie za mało. Do efektywnego działania trzeba znacznie więcej.

Problem przemocy w rodzinie jest w pewnym sensie podtrzymywany przez pewne fundamenty natury kulturowo-społecznej, np. sposób myślenia o władzy, płci, stereotypy, różnego rodzaju przekonania, na czym polega przemoc domowa i co trzeba z nią zrobić, granice wpływu, modele wychowawcze, itp. Statystyki dotyczące wymiaru sprawiedliwości pokazują, że aż 82 proc. spraw dotyczących przemocy w rodzinie kończy się wyrokiem w zawieszeniu. Bezkarność sprawców jest elementem, który dodatkowo powiększa problem.

Aby naprawdę przeciwdziałać przemocy w rodzinie, potrzebujemy mocnej, osadzonej w prawie struktury, która dostarczy elementów po to, by budować zaplecze, które będzie skutecznie przeciwdziałać przemocy w rodzinie. Konwencja jest taką strukturą , która pobudzi i wesprze właśnie takie zaplecze i zwiększy efektywność działań profilaktyczno naprawczych.

LUIS ALARCON ARIAS jest psychologiem klinicznym, superwizorem, prezesem Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, wykładowcą w SWPS. Prowadzi Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, CTSR (www.ctsr.pl).

foto: Kamira/shutterstock.com

Wstecz