Wieści

Jak uwolnić się od poczucia winy?

Dr Agnieszka Popiel ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie zaproponowała terapię poznawczą poczucia winy związanego z traumą u osób z PTSD. Dr Edward S. Kubany, terapeuta zaburzeń stresowych, uważa, że na poczucie winy składają się stres i ból emocjonalny oraz szereg dysfunkcjonalnych przekonań. I tak osoby z PTSD, które zmagają się z poczuciem winy, mogą uważać, że mogły przewidzieć traumatyczne zdarzenie, zapobiec mu albo też, że ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. Dr Popiel opracowała strategię interwencji, która pomaga uwolnić się od poczucia winy i zmienić szkodliwe przekonania.

Kolejne fazy terapii obejmują: szczegółową ocenę nasilenia poczucia winy, wysłuchanie relacji o wydarzeniu, psychoedukację dotyczącą zjawiska winy, właściwą terapię poznawczą poczucia winy i podsumowanie – refleksje nad zmianami, które zaszły podczas terapii. Wstępne badania świadczą o skuteczności nowej interwencji: spośród ośmiu pacjentów sześciu zakończyło terapię jedynie z pojedynczymi objawami.

Artykuł ukazał się na łamach pisma „Psychiatria Polska” (2014, t. 48, nr 3, s. 615–625).

foto: Vasilchenko Nikita/shutterstock.com

Wstecz