Wieści

Odporność ekstrawertyka

W badaniach uczestniczyło 120 osób w wieku od 18 do 59 lat. Najpierw wszyscy brali udział w teście mierzącym nasilenie pięciu podstawowych cech osobowości, tworzących tzw. Wielką Piątkę. Określano więc poziom ich ekstrawersji, neurotyczności, otwartości na doświadczenia, ugodowości i sumienności. Następnie pobierano od nich próbki krwi i naukowcy oceniali związek między wynikami uzyskanymi przez badanych we wcześniejszym teście a ekspresją genów związanych z aktywnością białych krwinek, wpływających m.in. na przebieg procesów zapalnych.

Ponadto zebrano informacje o stylu życia uczestników badania, aby wykluczyć wpływ na ich zdrowie szkodliwych czynników, takich jak nadużywanie alkoholu czy palenie papierosów. Okazało się, że osoby, które zgodnie z wynikami testu były bardziej ekstrawertywne, charakteryzowały się zwiększoną ekspresją genów prozapalnych w białych krwinkach, a niską ekspresję takich genów zaobserwowano u osób o wysokiej sumienności. Zdaniem prof. Vedhary wyniki badań sugerują istnienie specyficznego mechanizmu adaptacyjnego u ekstrawertyków. Ze względu na większą liczbę kontaktów z innymi osobami są oni bardziej narażeni na infekcje, dlatego zostali obdarzeni skuteczniej walczącym z infekcjami układem odpornościowym. 

(km)
foto: MJTH/shutterstock.com

Wstecz