Wieści

Udar bez pamięci

Udar bez pamięci Problemy z pamięcią mogą być zapowiedzią udaru – przestrzega prof. Arfan Ikram z Uniwersytetu w Rotterdamie na łamach czasopisma „Stroke”.  Badacz wraz z zespołem naukowców śledził przez ponad 20 lat losy 9 tysięcy starszych mieszkańców Rotterdamu. Każdy z badanych musiał co pewien czas wypełnić ankietę dotyczącą problemów z pamięcią. Do roku 2012 w badanej grupie odnotowano 1134 udary mózgu. Analiza wyników wykazała, że osoby, które wcześniej skarżyły się na zaniki pamięci, były bardziej narażone na wystąpienie udaru. Ryzyko było jeszcze większe, jeśli uczestnicy skończyli uniwersytet lub mieli wyższe wykształcenie zawodowe. Naukowcy obliczyli, że wśród mających problemy z pamięcią osób z wyższym wykształceniem udar występował o 39 proc. częściej niż w przypadku gorzej wykształconych.

(km)
foto: sfam_photo/shutterstock.com

Wstecz