Wieści

Wiedza - najlepsza inwestycja

– Turniej Wiedzy Psychologicznej od lat jest znakiem firmowym „Charakterów”. Już pod koniec lat 90. zapraszaliśmy zafascynowanych psychologią maturzystów i absolwentów szkół średnich do konkursu o indeks. Choć później formuła konkursu zmieniła się, niezmienna pozostała jego podstawowa idea: promować psychologię, pokazywać ją jako wiedzę ważną, przydatną i praktyczną, zachęcać młodych ludzi do jej zgłębiania po to, aby lepiej rozumieli samych siebie i otaczający ich świat, a dzięki temu żyli bardziej świadomie. Od pierwszej edycji Turniej cieszy się niebywałym powodzeniem wśród licealistów. To tym bardziej cenne, że w polskim systemie edukacji psychologia wciąż jest traktowana po macoszemu.

Tylko zapał, pomysłowość oraz wytrwałość wielu nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych sprawia, że psychologia w ogóle jest w naszych szkołach. Część z nich uczy psychologii według autorskich programów tych „zapaleńców”, w innych uczniowie sami ją zgłębiają, wspierani przez oddanych im pedagogów. Nasz Turniej to także forma pomocy dla tych młodych ludzi, zafascynowanych tajnikami ludzkiej psychiki, ludzkiego umysłu. Dzięki proponowanym przez nas obowiązkowym lekturom mają kontakt z najnowszymi osiągnięciami różnych dziedzin tej dyscypliny naukowej. Zdobyta na potrzeby Turnieju wiedza przydaje się jego uczestnikom później, bez względu na to, jaką drogę życiową obiorą po zakończeniu szkoły średniej: studia, praca, wyjazd... Tegoroczna edycja Turnieju trwa. Wciąż jeszcze można wziąć w nim udział. Zapraszamy uczniów do uczestnictwa, a wychowawców i opiekunów zachęcamy, aby namawiali do tego swoich podopiecznych. To poważna inwestycja w siebie, w swoje umiejętności i kwalifikacje, w swoją przyszłość. A taką inwestycję nie sposób przecenić. 

Dowiedz się więcej i weź udział w tegorocznej edycji Turnieju Wiedzy Psychologicznej.Wstecz