Wieści

Poród w pamięci

Obserwację tę badacze wyjaśniają, odwołując się do zjawiska zwanego pominięciem czasu trwania (ang. duration neglect). Naukowcy prosili kobiety w trakcie porodu o określenie swego bólu na skali od 1 do 100. Następnie spotykali się z młodymi mamami dwa dni oraz dwa miesiące po porodzie, prosząc o ocenienie bólu porodowego z perspektywy czasu. Okazało się, że panie najbardziej pamiętały ból w momencie jego największego nasilenia – zakończenie porodu. 

(meh)
foto:ChameleonsEye/shutterstock.com


Wstecz