Wieści

Prostota inspiruje

Aby usłyszeć Ewangelię, musimy znaleźć się na marginesie - pisze w swej książce o. Richard Rohr. Jak głosi jej tytuł – celem ma być prostota, odrzucenie tego co zbędne, nadmiarowe, tego co uzbierało się przez lata.

Autor odwołuje się  do duchowej służby św. Franciszka, jako drogowskazu dla współczesnych wierzących. Proponuje „duchowość odejmowania” - prostotę życia w wolności i szczęściu.

W myśl tej idei pozbywamy się nie tylko rzeczy materialnych - „odpuszczamy” przede wszystkim potrzebę posiadania racji, sprawowania władzy, kontroli, pragnienie odniesienia sukcesu.

Aby tego dokonać, trzeba „zwrócić się ku temu co słabe, ułomne, biedne, i przez to nauczyć się, jak przegrać aby wygrać, jak w twórczy sposób rezygnować, jak wznieść się w górę, schodząc w dół”.  

Lektura książki może pomóc:

  • rozpoznać własną zależność od innych
  • zrozumieć, dlaczego mniej znaczy więcej
  • przekonać się do kontemplacji
  • osiągnąć głębszą duchową wolność
„Prostota, o jakiej mówi Rohr, to czystość serca i ubóstwo ducha. W jego nauczaniu pojęcia te odzyskują pierwotną moc, przestają być moralizatorskimi wezwaniami do poddania się nakazom instytucji – jakakolwiek by ona była – wskazują na wartości, którym warto poświęcić życie” – kliknij i przeczytaj całość wstępu ks. dra Jacka Prusaka SJ

Fragmenty książki:

„Moim zdaniem, istnieją trzy podstawowe rzeczy, które musimy porzucić. Pierwsza, to wewnętrzny przymus odniesienia sukcesu. Druga – potrzeba posiadania racji, a szczególnie racji w sensie teologicznym, co jest niczym innym, jak tylko schlebianiem własnej próżności. Z powodu tej potrzeby nastąpił podział kościoła na dwie połowy, z których każda stała się więźniem własnego ego. Ostatnią rzeczą jest potrzeba posiadania władzy i sprawowania nad wszystkim kontroli. Jestem przekonany, że to właśnie z takimi trzema demonami Jezus zmagał się na pustyni. Dopóki nie spojrzymy tym demonom prosto w twarz, powinniśmy zakładać, że wciąż mają nad nami władzę. Musimy nazwać je po imieniu, jednoznacznie i konkretnie, przyznając się przy tym do własnej potrzeby władzy i nieomylności. Oto jest pierwsza lekcja duchowości odejmowania”.

„Można powiedzieć, że w chrześcijaństwie chodzi o to, jak przegrać aby wygrać, jak w twórczy sposób zrezygnować, jak wznieść się w górę, schodząc w dół. Musimy bardziej zająć się naśladowaniem Jezusa, o co prosił nas siedemnaście razy, a mniej oddawaniem Jemu czci – o co nie prosił nas nigdy”.


RICHARD ROHR – współczesny mistrz duchowości. Urodził się w 1943 roku w Kansas. Do zakonu franciszkańskiego wstąpił w 1961 roku, a w 1970 przyjął święcenia kapłańskie. Obecnie mieszka w pustelni w pobliżu zakonu franciszkanów w Albuquerque,  prowincja Nowy Meksyk. W 1987 roku założył Centrum Działania i Kontemplacji, którego jest dyrektorem. Centrum prowadzi aktywną działalność na rzecz pokojowych zmian społecznych, stanowi również miejsce odnowy i kierownictwa duchowego.

Jest autorem ponad dwudziestu książek tłumaczonych na wiele języków  i cenionym prelegentem o międzynarodowej sławie. W Polsce ukazały się dotychczas tłumaczenia pięciu książek o. Rohra: „Od mężczyzny dzikiego do mężczyzny mądrego. Refleksje na temat męskiej duchowości”, „Poruszyć światem. Kontemplacyjna postawa i modlitwa działania”, „Nieśmiertelny diament. W poszukiwaniu prawdziwego ja”, „Spadać w górę. Duchowość na obie połowy życia”, „Wszystko ma swoje miejsce. Dar modlitwy kontemplacyjnej”.


Kliknij i zamów
w promocyjnej cenie!Wstecz