| Marek Binder

Narodziny encefalofonu

Interfejs mózg–komputer (BCI) to technika, której celem jest wykorzystanie sygnałów mózgowych do sterowania komputerem. Najczęściej do rejestracji sygnału używa się elektroencefalografu (EEG), który zbiera sygnały bioelektryczne wytwarzane przez duże populacje neuronów w korze mózgowej.

| (red)

Zapomniany świat

„Zapomniany świat” psychologa Tomasza Trzcińskiego to książka o problemie głodu w krajach Globalnego Południa.

| Marek Binder

Neurony testujące rzeczywistość

Zwykle nie mamy problemu z odróżnieniem tego, co aktualnie spostrzegamy, od doznań i obrazów, których źródłem jest wewnętrzna aktywność mózgu (np. wspomnień).

| Marek Binder

Świadomość a strzałki

Pytanie o funkcję świadomości jest jednym z ważniejszych pytań, gdy myślimy o świadomości jako o problemie naukowym. Czy fakt, że w naszej głowie płynie strumień przeżyć, jest po prostu ubocznym efektem ewolucji i nie ma żadnego wpływu na nasze działanie?

| Marek Binder

Odgadnąć myśli

W artykule opublikowanym w „Human Brain Mapping” naukowcy pokazali, że za pomocą fMRI można odczytać złożone myśli skanowanej osoby.

| Marek Binder

Oderwane echo

W artykule opublikowanym w czasopiśmie „Trends in Cognitive Sciences” Katharine Thakkar z Michigan State University oraz jej współpracownicy Vaibhav Diwadkar i Martin Rolfs dokonują przeglądu aktualnego stanu badań na temat hipotezy genezy schizofrenii, która upatruje jej przyczyn w zaburzeniach dotyczących integracji pomiędzy aktywnością ruchową a percepcją.

 

| Marek Binder

Omega-3 a bariera krew–mózg

W porównaniu do innych organów naszego ciała mózg pozostaje pod szczególną ochroną. Otacza go rodzaj muru, który nazywamy barierą krew–mózg. Jej podłożem anatomicznym jest szczelne przyleganie do siebie komórek tworzących ściany naczyń krwionośnych przebiegających w ośrodkowym układzie nerwowym.

| (red)

Możesz pomóc chorej Klarze Szydzik - podopiecznej Fundacji Dzieciom "Zdążyć z pomocą"

Chora na autyzm Klara Szydzik potrzebuje Twojej pomocy. Jest podopieczną Fundacji Dzieciom "Zdążyć z pomocą", która pomaga jej rodzicom zebrać pieniądze na bardzo drogie leczenie. Liczy się każda złotówka.