Utwórz konto

minimalnie 8 znaków

Informujemy, że Charaktery sp. z o.o. , 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 40

 realizuje politykę prywatności w zgodzie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.2018.1000). Polityka prywatności (RODO) dostępna tutaj https://charaktery.eu/polityka-cookies.