Edycja 2013

Nagrody przyznane!

Prof. Maria Lewicka, dr Paweł Fortuna i dr Łucja Bieleninik zostali laureatami tegorocznej Nagrody Teofrasta, ustanowionej i przyznawanej przez redakcję magazynu „Charaktery” za najlepsze książki psychologiczne.
 
 
prof. Maria Lewicka, dr Łukasz Fortuna, dr Łucja Bieleninik
 
To piąta, jubileuszowa edycja Nagrody Teofrasta, którą „Charaktery” wyróżniają książki naukowe i popularnonaukowe polskich autorów. Ogłoszenie laureatów miało miejsce podczas gali, która odbyła się 16 października w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Uroczystość była prawdziwym świętem polskiej książki psychologicznej, w którym uczestniczyli najwybitniejsi polscy psychologowie oraz czytelnicy i przyjaciele „Charakterów”.
 
Przybyłych gości przywitała dr hab. Jolanta Talbierska, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, oraz Bogdan Białek, redaktor naczelny magazynu „Charaktery”. – Polska książka psychologiczna wciąż jest niedoceniana. Dlatego postanowiliśmy ustanowić tę nagrodę. Dokonując wyboru laureatów, zawsze bardzo staramy się, aby możliwie najlepiej realizować cel wyróżnienia, jakim jest honorowanie publikacji wnoszących istotny wkład w rozwój i promocję psychologii – podkreślał Bogdan Białek.
 
Głos zabrał również prof. Marek Chmielewski, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk: – To dla mnie wielka przyjemność, choć czuję się skrępowany, ponieważ po raz pierwszy zdarza mi się występować przed psychologami. Psychologia jest względnie młodą nauką, ale jej znaczenie jest oczywiste. Chciałbym wyrazić życzenie, aby ta nagroda rozwijała się w kolejnych latach.
 
Wyłonienie najlepszych książek psychologicznych to nie lada zadanie, dlatego nieoceniona jest pomoc, jakiej każdego roku udziela nam Konsylium Doktorów w składzie: dr Wiesław Baryła, dr Sylwia Bedyńska, dr Aneta Brzezicka, dr Ewa Gruszczyńska, dr hab. Michał Harciarek, dr hab. Mariola Łaguna oraz dr Małgorzata Puchalska-Wasyl.
 
W kategorii najlepszej książki naukowej Teofrasta zdobyła prof. Maria Lewicka za Psychologię miejsca. – Autorka imponuje erudycją. Maria Lewicka domaga się, by w psychologii znalazło się miejsce dla... miejsca – mówił prof. Andrzej Eliasz.
– Nagroda Teofrasta jest najbardziej prestiżową nagrodą psychologiczną. Sama forma jej przyznawania podsunęła mi pomysł, w jaki sposób różnicować wartość książek – powiedziała laureatka.
 
W kategorii najlepszej książki popularnonaukowej Nagroda Teofrasta trafiła do rąk dr. Pawła Fortuny, który nie krył zaskoczenia: – Jest coś symbolicznego w tym, że Fortuna pisze książkę o porażce, która odnosi sukces.
A prof. Bogdan Wojciszke tak zachwalał Pozytywną psychologię porażki: – To po prostu mądra książka. Autor bardzo trafnie przekonuje, że aby wynieść naukę z porażki, trzeba się najpierw zwyczajnie przyznać do tego, że się ją poniosło.
 
Podczas gali ogłoszono również laureata w kategorii „najpopularniejsza książka psychologiczna”. Głosami czytelników nagrodzona została dr Łucja Bieleninik za Dzieci urodzone przedwcześnie w percepcji matek. – Mam świadomość, że tematyka przeze mnie poruszana jest niszowa – mówiła laureatka. Nie ma jednak wątpliwości, że czytelnicy poszukują dobrych i rzetelnych publikacji dotyczących wcześniactwa. Dowodzą tego setki głosów oddanych na tę książkę oraz nadesłane opinie, nie tylko osób zawodowo zajmujących się tą tematyką, ale też rodziców. „Moja córka urodziła się jako skrajny wcześniak i dla mnie i mojej rodziny jest to temat bliski. Dzięki takim publikacjom łatwiej żyć i cieszyć się (niekiedy płakać) z rodzicielstwa i być mamą wcześniaczka” – napisała w uzasadnieniu swego głosu jedna z czytelniczek. (stan)

>Nagrodzone książki

Najlepsza książka naukowa
Psychologia miejsca
Maria Lewicka
Wydawnictwo Naukowe Scholar

Najlepsza książka popularnonaukowa
Pozytywna psychologia porażki. Jak z cytryn zrobić lemoniadę
Paweł Fortuna
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Najpopularniejsza książka psychologiczna
Dzieciurodzone przedwcześnie w percepcji matek
Łucja Bieleninik
Harmonia Universalis